0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Ugāles pilskalns, Latvija (Ugāle)

Objekta veids: dabas objekts

Objektu atklāja: mazLIELIS | Atklāts: 5.09.2010 | Objekta komentāri: 0

 

Ugāles pilskalns, Latvija (Ugāle)

 

 

 

Ugāles pilskalns ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis. Kā apskates objekts minēts jau baronu laika muižu adrešu grāmatās. 1851. gadā pilskalnā ierīkoti Ugāles barona Dītriha Johana fon Bēra ģimenes kapi. Tādejādi pilskalns zaudējis savu sākotnējo izskatu. Ziņas par Ugāles pilskalna izvietojumu un piederību kādam noteiktam pilskalnu modelim ir pretrunīgas. Latvijas senatnes pētnieks E. Brasliņš 1922. gadā atzina, ka pilskalna augstākā vieta atrodas uz zemes raga starp divām gravām, kas apvij pilskalnu. Ugāles pilskalnu vairākkārt apsekojusi Ventspils muzeja darbinieku ekspedīcija. Atradumi (11. - 13. gs. bronzas kakla gredzens, rombveida piekariņi un citi) apskatāmi Ventspils muzejā. Teika vēsta, ka kapsētas vietā esot bijusi latviešu pils, kas nogrimusi. Vīri, pēc barona pavēles, mēģinājuši pili atrakt. Rakuši dienu un nakti, bet tad atskrējis zaļi tērpies buks un teicis, lai liekoties mierā, citādi varot iziet nelabi. Tā pils palikusi pazemē. Cita teika stāsta par to, ka gar pilskalnu tecējusi dziļa upe. Pa to kuģojušas liellaivas. No kādas nogrimušas laivas mastiem esot izaugušas priedes, kuras vēl tagad šeit redzamas.