0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Johans Gotfrīds Herders, Latvija (Rīga)

Objekta veids: piemineklis

Objektu atklāja: ZintisS | Atklāts: 26.05.2009 | Objekta komentāri: 0

 

Johans Gotfrīds Herders, Latvija (Rīga)

 

 

 

Vācu filozofs apgaismotājs, literāts, folklorists (1744-1803) . Studējis teoloģiju Kēnigsbergas universitātē (1762-1764). No 1764. līdz 1769. gadam bijis Rīgas Domskolas pedagogs, mācīja dabas zinības, matemātiku, franču valodu, stilistiku un vēsturi. Rīgā sarakstītajos darbos J.Herders uzsvēris vēstures skatījuma nozīmi literatūras un mākslas vērtēšanā. Atzinumi par tautas valodas un dzejas kopsakaru ar tautas vēsturi izklāstīti darbā "Traktāts par valodas izcelšanos"(1772). J.Herders pirmais lietoja terminu "tautasdziesma", kas pēc tam ieviesās folkloristikā. Vācis dažādus tautu, arī latviešu, dziesmas un izdevis tās tematiski sakārtotos krājumos (1778, 1779). J. Herdera galvenajā filozofiskajā darbā "Idejas par cilvēces vēstures filozofiju" (1-4, 1784-1791) attīstīta doma par nepārtrauktu progresu cilvēces vēsturē un sabiedrības virzību pretim humānismam, īpaši akcentējot saprātu un taisnīgumu. Herdera darbi ietekmējuši klasiskās vācu filozofijas attīstību. Rīgā, pretī bijušajai Domskolai J. Herderam uzcelts piemineklis un viņa vārdā nosaukts laukums.

 

Lietotāja profils:

Atklājējs: ZintisS
Atklātie objekti: 2238
Piedzīvojumu skaits: 0
Galeriju skaits: 2
Citi šī lietotāja atklātie objekti:
Rubenes luterāņu baznīca
Cēsu 2. pamatskola
Iģe
Tilts pāri Iģei
Komunisma terora upuriem
Dzejnieks Auseklis
Alojas Ausekļa vidusskola
Talsu pilskalns
Visi šī lietotāja atklātie objekti »