0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Vārmes Sv. Miķeļa evenģēliski luteriskā baznīca, Latvija (Vārme)

Objekta veids: baznīca

Objektu atklāja: mazLIELIS | Atklāts: 19.10.2010 | Objekta komentāri: 0

 

Vārmes Sv. Miķeļa evenģēliski luteriskā baznīca, Latvija (Vārme)

 

 

 

Vārmes baznīcu nezināms meistars būvējis no 1660. līdz 1663. gadam. 1971. gadā nezināmi ļaundari dievnamu nodedzinājuši. 1995. gadā baznīcas drupās zem klajas debess dievkalpojumu notur mācītāja Dace Rubļevska, tiek nolemts namu būvēt vēlreiz. 2000. gada Ziemassvētkos notiek pirmais dievkalpojums atjaunotajā ēkā. 2002. gada 29. septembrī Vārmes baznīca iegūst Sv. Miķeļa vārdu un tiek iesvētīta. Tās otro cēlēju vārdi izlasāmi dievnamā.