0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Portāla noteikumi

Portāla www.vieglicelot.lv noteikumi.


Vispārīgie lietošanas noteikumi.

1. vieglicelot.lv piedāvā visiem interneta lietotājiem iespēju:

 • atklāt un atzīmēt pasaules kartē dažādus reāli eksistējošus objektus – pieminekļus, celtnes, dabas objektus u.c.;
 • veidot savu profilu;
 • piedalīties diskusijās un komentāros par publicētajiem darbiem;
 • apmainīties ar informāciju, izmantot publicēto materiālu arhīvu, skatīties foto un/vai ievietot tos pašiem.
   

2. Reģistrēties kā vieglicelot.lv lietotājam varat šeit www.vieglicelot.lv (turpmāk – vieglicelot.lv). Pēc reģistrācijas tiek nodrošināta autorizēta piekļuve portālam. Visi reģistrētie vieglicelot.lv lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Autorizēta piekļūšana notiek, identificējot sevi ar lietotāja e-pasta adresi un paroli, kas bez pakalpojumiem un iespējām, kas ir pieejami pārējiem nereģistrētiem interneta lietotājiem, dod iespēju vieglicelot.lv izveidot savu profilu.

3. Publiskā piekļūšana ir anonīma – vieglicelot.lv pieejams ikvienam, neidentificējot sevi ar e-pasta adresi un paroli.

4. Visiem vieglicelot.lv lietotājiem ir saistoši vispārējie portāla www.viegli.lv noteikumi, neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla lietotājs.

5. Jūs jebkurā brīdī varat izbeigt savu dalību reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savus reģistrācijas datus.

6. vieglicelot.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā vieglicelot.lv.

 

7. Ja radušās problēmas - rakstīt uz viegli@viegli.lv.

Foto.

1. Lai ievietotu foto failus, ir jāreģistrējas kā portāla  lietotājam.

2. Portālā foto failus var ievietot  savā profilā, veidojot albumu, vai pie objekta profila.

3. Nedrīkst ievietot autortiesību, blakustiesību vai citu tiesību aizsargātus materiālus, ja vien materiālu ievietotājs nav šo tiesību īpašnieks vai arī viņam ir piešķirtas tiesības šos materiālus izplatīt.

4. Ievietojot foto failus, materiālu ievietotājs piekrīt, ka tie būs pieejami visiem portāla apmeklētājiem. vieglicelot.lv negarantē, ka tehniski ievietotais foto fails netiks lejuplādēts un izmantots ārpus vieglicelot.lv. Ievietojot foto failus, ievietotājs uzņemas pilnu atbildību par tā satura atbilstību vieglicelot.lv noteikumiem un valsts likumdošanai. Materiāla ievietotājs ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors vai ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus. Materiālus aizliegts ievietot reklāmas vai komerciālā nolūkā bez saskaņošanas ar portāla administrātoru. vieglicelot.lv lietotājs, kurš materiālus ievietojis, atbild par materiālos attēloto personu pretenzijām par materiālu ievietošanu un pretenzijām saistībā ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem.

5. vieglicelot.lv aizliegts ievietot:

 • foto failus, kas pārkāpj LR likumdošanu, kurina rasu vai starpnacionālo naidu, aizskar cilvēka cieņu, rosina uz pretlikumīgu rīcību vai satur pornogrāfiska satura ainas;
 • foto failus, uz kuriem ir attiecināmi autortiesību ierobežojumi.


6. Aizliegts reģistrēt lietotāju vārdus, kas satur:

 • personas kodu;
 • tālruņa numuru;
 • necenzētus vārdus, aicinājumus uz vardarbību, ir rasu naidu kurinoši vai citādi aizskarošu informāciju.


Aizlieguma pārkāpējiem tiks bloķēta piekļuve vieglicelot.lv.

Foto  materiālu lietošanas kārtība notiek saskaņā ar LR autortiesību likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem un sistēmas drošības un aizsardzības pasākumiem.