0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Novadpētniecības un mākslas muzejs, Latvia (Bauska)

Object type: museum

Object discovered by: uudensmeita | Discovered: 10.10.2010 | Object comments: 0

 

Novadpētniecības un mākslas muzejs, Latvia (Bauska)

 

 

Info:
www.bauskasmuzejs.lv

 

Muzejs savu dzimšanas dienu svin 1. janvārī. Doma par muzeja izveidošanu Bauskas intelektuāļu aprindās radās jau pirms Otrā pasaules kara, bet to neizdevās līdz galam īstenot.
1946. gada decembrī Latvijas PSR Ministru padomes Kultūras un izglītības iestāžu komiteja uzdeva Bauskas apriņķa kultūrizglītības nodaļas vadītājam S. Milašam likvidēt Baznīcas mākslas vēstures muzeju Rundālē un organizēt Bauskas novada pētīšanas muzeju.
1947. gada 1. janvārī S. Milašs uzdeva Rundāles muzeja direktorei O. Kuršinskai organizēt Bauskas novada pētīšanas muzeju. Muzejam ierādīja telpas Kultūrizglītības nodaļas metodiskajā kabinetā-Rīgas ielā 6.
1948. gada 1. maijā muzejs iegūst jaunas telpas Padomju (tagad – Kalna) ielā 16. Muzejā ir četras nodaļas: dabas, vēstures, Lielā Tēvijas kara un Sociālistiskās celtniecības.
1950. gada 6. novembrī muzejs pārceļas uz telpām Padomju ielā 6. "Melna"diena muzeja vēsturē ir 1954. gada 2. februāris, kad ar muzejā nolaupīto eksponātu - naganu, nošauj muzeja apkopēju.
1957. gada 8. janvārī pie muzeja nodibinās lietišķās mākslas pulciņš ar 59 dalībniecēm, kuru vada Milda Skane.
1958. gada 1. augustā muzejā par direktoru sāk strādāt Laimonis Liepa, un nostrādā līdz 1971. gadam, kad aiziet uz Rundāles pils muzeju. Muzejs iegūst Bauskas novadētniecības un mākslas muzeja nosaukumu. Rundāles pils un Bauskas pilsdrupas kļūst par muzeja filiālēm.
Svarīgs notikums ir 1967. gada 18. septembris, kad lietišķas mākslas pulciņam piešķir Tautas studijas nosaukumu. 1972. gadā par direktoru sāk strādāt Māris Bērziņš.
Septiņdesmito gadu beigās tiek uzsākts darbs pie ekspozīcijas pārkārtošanas, tā rezultātā likvidē dabas nodaļu muzejā. 1979. gadā par direktoru sāk strādāt Māris Skanis un vada muzeja darbu turpmākos desmit gadus. 1989. gadā izveidojas Bauskas pils muzejs, par tā direktoru kļūst Māris Skanis, bet novadpētniecības un mākslas muzejam atkal pārmaiņu laiks. Īsu laiku no 1989. gada līdz 1990. gadam muzeja direktore ir Aija Prēdāja.
No 1990. gada līdz 1995. gadam par direktori strādā Ilga Koļenko. Šis laiks ir raksturīgs ar to, ka muzejs savā rīcībā iegūst jaunu ēku, kurā mājvietu atrod lietišķās mākslas studija. Ir iegūtas telpas gan darbnīcai, gan izstāžu zālei. 1995. gadā par muzeja direktori kļūst Baiba Šulce.
Deviņdesmitie gadi ne tikai Bauskas muzeja, bet visu Latvijas muzeju dzīvē ir nopietns pārbaudījums. Muzeji pārorganizējas, domā kā izdzīvot. Par vienu no muzeja funkcijām kļūst izglītība. Un te muzejam paveras jaunas iespējas: tie ir līgumi ar skolām par muzeja apmeklēšanu, tās ir atraktīvas izstādes un ekspozīcijas, tie ir konkursi lasītājiem un skatītājiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta novadā dzīvojošo minoritāšu izpētei - top izstādes par lietuviešiem, ebrejiem, vāciešiem.
2000. gada nogalē muzejs iegūst akreditācijas apliecību, kas piešķir tam valsts atzīta muzeja statusu ar tiesībām piedalīties valsts finansētos projektos. 2005. gadā notiek atkārtota akreditācija.
Muzeja darbinieki veiksmīgi izveidojuši jaunu atraktīvu vēsturisku ekspozīciju "Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs." Turpinās novada vēstures izpētes darbs, īpašs akcents tiek likts uz mazāk zināmām, pētāmām vai noklusētām vēstures lappusēm. Top publikācijas „Bauskas Dzīvē” un citos preses izdevumos. Turpinās rosīga mākslas izstāžu dzīve, piedāvājot apmeklētājiem Latvijas un aizrobežu mākslinieku darbus.
Muzejs iegājis jaunajā gadu tūkstotī ar aktīvu, atraktīvu darbu, vērstu uz apmeklētāju vajadzību, interešu, zināšanu, atpūtas pilnveidošanu un padziļināšanu. Muzejs – tā nav vecu krāmu glabātuve – kā dažkārt domā sabiedrība, bet mūžam jauna mainīga vide, kur katrs var atrast sev vajadzīgo un noderīgo.